نویسنده = فرنوش حریری مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-145

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم