نویسنده = مهدی پیوندیان شعرباف
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی خشکسالی و سطح بارندگی در ایران جهت مدیریت منابع آب مبتنی بر مدل‌های مارکوفی ترکیبی

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

مهدی پیوندیان شعرباف؛ مجید وفائی جهان


2. پیش‌بینی خشکسالی و سطح بارندگی در ایران جهت مدیریت منابع آب مبتنی بر مدل‌های مارکوفی ترکیبی

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-102

مهدی پیوندیان شعرباف؛ مجید وفایی جهان