نویسنده = زینب کرکه آبادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثرات ساختارهای موثر گردشگری بر توسعه پایدار شهرستان گلوگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی


4. سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر گلوگاه)

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

فهیمه خواجه نبی؛ محمدرضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی