نویسنده = احسان حسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-50

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور