کلیدواژه‌ها = منطقه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات اقتصادی گردشگری بر توسعه‌پایدار منطقه‌ای

دوره 16، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 120-139

مهری سادات دلقندی؛ رضا فاضل؛ فائزه السادات دلقندی