کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی نحوه گسترش آتش‌سوزی جنگل بر پایه GIS و اتوماسیون سلولی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، مازندارن)

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-117

راحله اسلامی؛ محمدرضا آذرنوش؛ علی کیالاشکی؛ فرید کاظم نژاد


2. مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-59

داوود سعادت فرد؛ جمیله توکلی نیا؛ وحید جمشیدی


3. تحلیل فضایی شبکه شهری و شهرنشینی استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-80

حسین کریم زاده؛ معصومه علیرضایی؛ علی زارعی


4. کلاسه بندی زمانی و مکانی بارش سنگین درگیلان با استفاده از GIS

دوره 11، شماره 22، بهار 1394، صفحه 28-41

بهمن رمضانی؛ سوده ایزک مهری