کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 5
2. تبیین چالش‌های عمده توسعه روستایی برای دستیابی به توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اسلامشهر

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-142

بهادر حیدرپور؛ تهمینه دانیالی؛ علیرضا استعلاجی


4. بررسی تاثیر مزارع میگو بر توسعه روستایی مطالعه موردی: منطقه چوئبده شهرستان آبادان

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

محسن شایان؛ حسین یغفوری؛ محمود میری