کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل رشد فضایی شهر تبریز با مدل های کمی و تصاویر ماهواره ای

دوره 16، شماره 33، پاییز و زمستان 1399، صفحه 22-32

محمدحسین خدابخش چاخرلو؛ پرویز نوروزی ثانی؛ کریم حسین زاده دلیر


2. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-33

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور