کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی نحوه گسترش آتش‌سوزی جنگل بر پایه GIS و اتوماسیون سلولی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، مازندارن)

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-117

راحله اسلامی؛ محمدرضا آذرنوش؛ علی کیالاشکی؛ فرید کاظم نژاد