کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
تعداد مقالات: 2
1. مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 146-169

هادی قنبرزاده دربان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ زاهده پورهاشمی؛ سیما پورهاشمی


2. مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران

دوره 11، شماره 22، بهار 1394، صفحه 58-70

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی