کلیدواژه‌ها = ﻣﺎﺩﺭﺷﻬﺮ مشهد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 60-70

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم


2. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-145

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم