کلیدواژه‌ها = مدل رتبه- اندازه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی شبکه شهری و شهرنشینی استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-80

حسین کریم زاده؛ معصومه علیرضایی؛ علی زارعی