کلیدواژه‌ها = مولفه‌های شهر هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش مدیریت شهری در هوشمند سازی شهر (مورد مطالعه: منطقه 5 شهرداری تهران)

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-138

کیان هایل مقدم؛ علی نوری کرمانی