تعداد مقالات: 107
2. نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد تعاونی ها ( مطالعه موردی دهستان بالاولایت شهرستان کاشمر)

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

محمدعلی احمدیان؛ علیرضا معینی


4. فهرست مطالب

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0


5. فهرست مطالب

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 0-0


6. فهرست مطالب

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 0-0


7. فهرست مقالات

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-189


8. ارزیابی و بررسی پل‌های عابر پیاده شهری به لحاظ کیفیت خدمات و زیبایی منظر (مطالعه موردی کمربندی شهر مشهد)

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

جواد امیری؛ دکتر مهدی زنگنه؛ مهدی پیله ور


9. بررسی مناطق ژئوپلیتیکی شهر تهران بر اساس شاخص توسعه یافتگی (مطالعه موردی : منطقه ژئوپلیتیکی شمال-مرکز)

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

زهرا انصاری؛ آرش قربانی سپهر؛ مهدی خداداد


11. پیش‌بینی خشکسالی و سطح بارندگی در ایران جهت مدیریت منابع آب مبتنی بر مدل‌های مارکوفی ترکیبی

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

مهدی پیوندیان شعرباف؛ مجید وفائی جهان


13. بررسی تغییرات درجه حرارت وبارش ایستگاه بندرعباس با روش من - کندال

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-27

بتول باهک؛ محمود احمدی؛ محمدرضا صفردوست


14. ارزیابی شرایط آسایش انسانی تالاب های پلدختر بر اساس مدل های زیست اقلیمی

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

بهروز پروانه؛ مهدی مهدی نسب


15. توزیع فضایی شاخص های صنعتی در استان های کشور با استفاده از مدل ضریب ویژگی

دوره 10، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 16-32

احمد تقدیسی؛ احمد حجاریان


23. تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391)

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

زهرا پیشگاهی فرد؛ وحید کیانی؛ سیده زهرا موسوی


24. ارزیابی میزان تغییرات کاربری اراضی در روستاهای الحاقی به مادرشهر تبریز طی دوره ی زمانی 1391-1381 (نمونه موردی: آخماقیه)

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-39

اکبر اصغری زمانی؛ پیام علی بخش زاده؛ شاهرخ زادولی خواجه؛ فاطمه زادولی


25. کلاسه بندی زمانی و مکانی بارش سنگین درگیلان با استفاده از GIS

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-41

بهمن رمضانی؛ سوده ایزک مهری