دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار
1. تبیین چالش های عمده توسعه روستایی برای دستیابی به توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اسلامشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

علیرضا استعلاجی؛ بهادر حیدرپور؛ تهمینه دانیالی


2. بررسی اثرات ساختارهای موثر گردشگری بر توسعه پایدار شهرستان گلوگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1399

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی


3. تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی آبهای زیرزمینی دشت مهران با استفاده از شاخص GRI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

علی عباسی نیا؛ جعفر مرشدی؛ منیژه ظهوریان؛ جبرائیل قربانیان


4. برآورد حداکثر سیل محتمل حوضه آجی چای براساس حداکثر بارش 24 ساعته با استفاده از مدل HEC-HMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

علی حنفی