دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی تاثیر شاخص های کیفیت محیط زندگی بر سلامت اجتماعی ( مورد مطالعه : شهروندان شهر مشهد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

یلدا پسندیده؛ ساسان ودیعه؛ ایرج ساعی ارسی


2. تبیین چالش های عمده توسعه روستایی برای دستیابی به توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اسلامشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

علیرضا استعلاجی؛ بهادر حیدرپور؛ تهمینه دانیالی