تعداد مقالات: 107
26. سنجش احساس امنیت شهروندان با استفاده از مولفه‌های منظر شهری (نمونه موردی: محله اوین)

دوره 10، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-59

محسن رفیعیان؛ محمد مویدی؛ حسن سلمانی


28. اثر نوسان قطبی بر تغییرات دما و بارش فصول سرد سال در ایران مرکزی

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 19-30

کمال امیدوار؛ مهدی جعفری ندوشن


29. بررسی آسیب شناسی امنیت شهری بر مبنای ماتریس فرآیند سلسله مراتبی (AHP) در کلان شهر مشهد

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-34

ابوالفضل بهنیافر؛ محمدرضا منصوری دانشور


30. پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در قلمروهای کوهستانی نیمه خشک مطالعه موردی: حوضه آبریز جاغرق

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-60

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد رضا منصوری دانشور


32. تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-71

مریم بیرانوند زاده؛ نوبخت سبحانی؛ مصطفی فلاحی خوشجی؛ سید دانا علی زاده


33. تهیه نقشه برآورد رنگ خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-50

احسان حسن زاده؛ سید احمد ذاکریان؛ محمد رضا منصوری دانشور


35. بررسی تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان ( مطالعه موردی : شهر بابلسر )

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 40-55

معصومه براری؛ مارال فیروزمند؛ فهیمه هاشم پور


37. ارزیابی پتانسیل های آسایش اقلیمی استان خراسان جنوبی باروش TCI

دوره 10، شماره 21، پاییز و زمستان 1393، صفحه 60-69

محمود رحمانی


40. تحلیل نقش توانمندی های شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


41. تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تبریز)

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-78

ریحانه بومند؛ دکتر محمد رضا نیکجو؛ دکتر ابوالفضل


42. قابلیت‌های زیست‌محیطی در توسعه پایدارنواحی روستایی حوضه های آبخیز حوضه آبخیز رامه استان سمنان

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 60-78

راضیه حسن پور؛ علیرضا استعلاجی؛ مسعود مهدوی


43. نقش توسعه پایدار توریسم در مناطق حفاظت شده(مطالعه موردی:منطقه سبلان در استان اردبیل)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 72-91

شهناز پارسا جو؛ فاطمه ناصحی


45. تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد: نواحی شهری خرم‌آباد

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-21

حسین حاتمی نژاد؛ اکبر لرستانی؛ سجاد احمدی؛ رضا ویسی


46. مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-70

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی


47. برآورد میزان آورد رسوب به روش EPM با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) )نمونه موردی: حوضه آبریز کارده، شهرستان مشهد)

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 56-75

عبداله صالح رنگ آور؛ حمید نژاد سلیمانی؛ محمد موسوی زاده یزدی؛ مجید ابراهیمی


49. رتبه‌بندی زیر ساخت‌های گردشگری شهرستان‌های استان کرمانشاه با استفاده از تکنیک VIKOR

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-65

مریم بیرانوندزاده؛ ابراهیم معمری؛ مهدی خداداد؛ نوبخت سبحانی