تعداد مقالات: 107
51. پایش خشکسالی استان کرمانشاه طی دوره 2000-2005 با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-93

میلاد باقری؛ حبیب محمودی چناری؛ مهدی خداداد


52. سنجش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی در رشد و توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر گلوگاه)

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-101

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی


53. بررسی خشکسالی های کرمان با چهار شاخص TOPSIS، SPI ،PNPI وZ

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 92-113

مهناز پروازی


54. مکانیابی مسکن مهر شهر یاسوج با استفاده از مدل AHP

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 72-90

داوود سعادت فرد؛ جمیله توکلی نیا؛ وحید جمشیدی


56. شناخت و ارزیابی جاذبه های طبیعی منطقه گردشگری رودبارک با استفاده ازروش پرالونگ

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 76-93

سعید کامیابی؛ احترام ترحمی


58. بررسی پتانسیل تولید رسوب به روش هیدروفیزیکی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه آبریز کارده

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 70-83

حمید نژادسلیمان؛ مسعود مینائی؛ وجیهه قلی زاده


59. معیارهای رفتار رأی‌دهندگان انتخابات مجلس شهرستان فلاورجان در سه دوره انتخابات

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 66-84

زهرا پیشگاهی فرد؛ کرامت رنجبر


60. بررسی تاثیر مزارع میگو بر توسعه روستایی مطالعه موردی: منطقه چوئبده شهرستان آبادان

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-98

محسن شایان؛ حسین یغفوری؛ محمود میری


61. تحلیل احساس امنیت شهری در بخش مرکزی شهرها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر بروجرد(

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-113

طاهر پریزادی؛ مهدی مرادی


63. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی : روستای میمند،شهرستان بابک)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 114-127

الهه صفی جهانشاهی؛ کبری طاهری؛ مهدی خداداد


65. بررسی تنگناهای مدیریت منابع آب شرب در روستاهای تیپ کوهستانی مطالعه موردی: دهستان بررود از بخش کوهسرخ کاشمر

دوره 11، شماره 23، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-21

رضا صابری تولایی؛ محدثه حاتمی؛ ابوالفضل بهنیافر؛ هادی قنبرزاده


66. مبلمان شهری و گذران اوقات فراغت شهروندان (مطالعه موردی پارک های شهر سبزوار)

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 94-109

عزت الله مافی؛ براتعلی خاکپور؛ رضا کارگز؛ مریم قاسمی


68. بررسی عوامل مؤثردر عدم استفاده و توسعه بام سبزدرکاهش جزایرحرارتی کلان شهرها (نمونه موردی: شهرمشهد)

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 84-99

مهدی زنگنه؛ جواد امیری؛ مهدی پیله ور


69. پیش‌بینی خشکسالی و سطح بارندگی در ایران جهت مدیریت منابع آب مبتنی بر مدل‌های مارکوفی ترکیبی

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-102

مهدی پیوندیان شعرباف؛ مجید وفایی جهان


70. منشأیابی رخساره های فرسایش بادی حوزه آبخیز میاندشت اسفراین

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-126

حمید علی پور؛ سیده نگار هاشمی نسب؛ جعفر دستورانی؛ یاسر شهنواز


73. ارزیابی و پهنه بندی پتانسیل اقلیم گردشگری شهرهای ساحلی شمال ایران

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 128-147

سید محمود حسینی صدیق؛ هلاله فهیمی؛ رویا پور کریم برآبادی


74. ارزیابی تاثیر اقلیمی محیط بر آسایش گردشگری با استفاده از نمایه‌های TCI و THI نمونه موردی استان یزد

دوره 15، شماره 31، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-132

الیاس مودت؛ سید نادر پور موسوی؛ سعید ملکی


75. آینده پژوهی دیالکتیک علائق ژئوپولیتیکی ایالات متحده آمریکا، ایران و روسیه درآسیای مرکزی

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 110-139

علیرضا محرابی؛ امیرعلی عابدینی