تعداد مقالات: 107
76. آمایش مناطق مرزی و تدوین راهبردهای توسعه در منطقه مرزی تایباد

دوره 12، شماره 25، پاییز و زمستان 1395، صفحه 100-120

علیرضا عندلیب؛ مژده جوانشیری


78. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-145

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم


80. بررسی روند رشد فیزیکی شهر، نمونه موردی شهر دهدشت

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 136-152

سید نعمت ا... رشیدی فرد


81. بررسی کارائی مدل ریزمقیاس نمائی آماری (SDSM) در پیش‌بینی پارامترهای دمائی در سه اقلیم متفاوت (مطالعه موردی: مشهد و شیراز و رامسر)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 148-164

مریم خسرویان؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ علیرضا انتظاری؛ رسول سروستانی


83. چکیده

دوره 12، شماره 24، بهار و تابستان 1395، صفحه 140-146


84. تحولات ژئومورفولوژیکی دریاچه نمک قم بعد از آخرین دوره یخچالی

دوره 13، شماره 26، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-138

بهاره میرزاخانی؛ آتنا عسگری؛ امید ابراهیمی


85. مکان یابی مناطق بهینه توسعه ی فیزیکی شهر سبزوار بر مبنای شاخص های محیطی

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 146-169

هادی قنبرزاده دربان؛ ابوالقاسم امیراحمدی؛ زاهده پورهاشمی؛ سیما پورهاشمی


86. پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI (2014-1978 میلادی )

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 153-168

فاطمه زابل عباسی؛ شراره ملبوسی؛ ایمان بابائیان؛ مرتضی اثمری


87. ارزیابی وضعیت پیاده روها و مناسب سازی آن برای افراد کم توان جسمی و حرکتی نمونه موردی: بخش مرکزی شهر زاهدان

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 162-180

دکتر محمد رضا سلیمی سبحان؛ بابر منصوری؛ آیدین بندریان


88. سنجش توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه‌موردی: بخش گتاب، شهرستان بابل)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-181

اسدا... دیوسالار؛ سید قاسم کیانژاد تجنکی؛ مهدی خداداد


89. بررسی و تحلیل نقش سنگ شناسی در ایجاد اشکال کارستی (مطالعه موردی: اشکال کارستیک استان کرمانشاه )

دوره 13، شماره 27، پاییز و زمستان 1396، صفحه 170-189

سمیه کریمی؛ سیامک شرفی؛ بهروز کریمی


90. بررسی رابطه مکانی- فضایی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 169-188

کتایون علیزاده؛ حمید جعفری؛ فرنوش حریری مقدم


91. سنجش توزیع فضایی فقر شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری در GIS (مطالعه موردی: مناطق 12 گانه شهر بابل)

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 181-197

سید علی علوی؛ الهه شاکری منصور؛ علیرضا گروسی


92. تحلیل فضایی تغییرات آب وهوایی ایران طی دهه های اخیر

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 182-196

علی داودی؛ شیرین مرادجانی


93. تحلیل فضایی شبکه شهری و شهرنشینی استان آذربایجان شرقی با استفاده از GIS

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 189-211

حسین کریم زاده؛ معصومه علیرضایی؛ علی زارعی


94. تحلیل اکتشافی ماتریس فضایی شاخص‌های سلامت در مقیاس منطقه‌ای (مورد: استان خراسان شمالی)

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 198-213

امین فرجی ملائی؛ مهدی پیله ور؛ جواد امیری


95. تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی (با تاکید بر هتل‌ها) و نقش آن در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر بهشهر)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-209

وحید ریاحی؛ محمد روشنعلی؛ ابراهیم زاهدی کلاکی


96. ارائه راهبرد جهت تحقق شاخص های شهر خلاق و انتخاب استراتژی مطلوب در شهر ری

دوره 15، شماره 30، بهار و تابستان 1398، صفحه 212-232

منیر میرزایی؛ عباس ارغان؛ محمد رضا زند مقدم


97. نقش گروه‌های قومی در هویت‌یابی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساوه)

دوره 14، شماره 28، بهار و تابستان 1397، صفحه 214-228

ابوالفضل مشکینی؛ کبری طاهری؛ مهدی خداداد


98. دید فرهنگی به مدیریت ترافیک کلانشهرها( مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 210-226

محمد رسولی؛ سید محمود حسینی صدیق؛ عادل علیزاده


100. تحلیلی بر الگوهای سینوپتیکی مولد بارش‌های رگباری (مطالعه موردی: بارش 132 میلیمتری مورخ 22/7/1391 شهرستان بهشهر)

دوره 14، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صفحه 227-240

برومند صلاحی؛ ابراهیم ابراهیمی تبار؛ محمد روشنعلی؛ هانیه امید زاده