اهداف و چشم انداز

الف) انتشار مقالات پژوهشی و تحقیقی اساتید و محققان و دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی در موضوعات علوم جغرافیایی

ب) بهره برداری از مقالات علمی - کاربردی برای کارشناسان و مسئولان اجرایی کشور در سطوح کلان و ناحیه ای برنامه ریزی محیطی و آمایش سرزمین

ج) توسعه و گسترش تولید علم در سطح کشور و جهان