راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات: (مقالات ارسالی به مجله باید همه نکات زیر را رعایت نمایند در غیر این صورت توسط سر دبیر و یا دبیران تخصصی مرتبط با موضوع، آن مقاله ، reject  خواهد شد).

1- مقالات  ارسالی نباید قبلا در هیچ مجله داخلی و خارجی به چاپ رسیده باشد. ضمنا هنگام دریافت مقاله یک ایمیل برای کلیه نویسندگان ارسال می شود اگر به هر دلیلی یکی از نویسندگان اعتراضی به سایت ارسال کند از فرآیند داوری و چاپ مقاله خوداری می شود(فرم تعهد باید تکمیل شود).هیات تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش یا رد مقاله از نشریه نرسیده مقاله خود را به مجله دیگری ارسال نکنند.

2-مقالات ارسالی باید با قلم 13 لوتوس با نرم افزار word و بصورت یک ستونه در صفحه A4 تهیه شوند (حاشیه از بالا 3 و پایین 2 حاشیه راست و چپ 2 سانتی متر). متن بصورت یک ستونی با رعایت فاصله یک سانتی متر بین دو ستون و فواصل بین خطوط بصورت single باشد. حجم مقاله با در نظر گرفتن (جداول، نقشه ها، تصاویر و بلوک دیاگرام ها) حداکثر 15 صفحه به قطع نشریه است.  

3- ساختار مقالات بایستی شامل چکیده فارسی و انگلیسی، کلید واژه ها، مقدمه و طرح موضوع، مواد و روش ها، بحث و نتایج باشند.

4- چکیده فارسی مقالات حداکثر 300 کلمه یا 8 سطر می باشد و همین چکیده به انگلیسی ترجمه می شود. تعداد واژگان کلیدی حداکثر 6 کلمه است. در چکیده روش ها و نتایج مطرح شده باشند.

5- نویسنده مسئول مقاله، هنگام ثبت نام در سایت مشخص گردد در غیر این صورت نفر اول بعنوان نویسنده مسئول توسط سایت در نظر گرفته می شود.

6- نحوه ارجاع منابع در مقالات بصورت زیر می باشد: الف- در داخل متن مقاله: (نام خانوادگی نویسنده، سال) ب- در منابع انتهای مقالات:  برای کتاب های تالیفی: (نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،سال انتشار، عنوان کامل کتاب، محل انتشار، تعدادکل صفحات کتاب. برای مثال: مقیمی، ابراهیم، 1388 ژئومورفولوژی شهری دانشگاه تهران، ص 430. برای کتاب های ترجمه شده: (نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمین، محل نشر، تعداد کل صفحات کتاب. برای مثال: گیلیسون، دیوید، 1386 غارشناسی، فرآیندها، توسعه و مدیریت، سعدالله ولایتی و ابوالفضل بهنیافر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ص 436). برای مقالات: (نام خانوادگی، نام، سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام مجله، شماره مجله، تعداد صفحات مقاله در آن مجله. مثال: قنبرزاده، هادی.بهنیافر، ابوالفضل و ثروتی ، محمد رضا 1392 پهنه بندی نواحی مستعد زمین لغزش در حوضه آبریز کشف رود غربی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS ، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، شماره 2 ، صص 114- 101. برای پایان نامه ها: (نام خانوادگی و نام ، سال انتشار، عنوان کامل پایان نامه، مقطع تحصیلی،نام دانشکده و دانشگاه.

7- کلیه جداول ، از شماره 1 تا آخر شماره گذاری شده و اعداد داخل جداول حتما فارسی باشند. برای نقشه ها ، نمودارها و تصاویر و بلوک دیاگرام ها از واژه (شکل) استفاده می شود که از شکل 1 تا آخر شماره گذاری می شوند. عناوین شکل ها در زیر آنها و جداول در بالا باشند. مآخذ جداول در داخل پرانتز و در انتهای عنوان آن قید می شود. 

8- نشانی کامل نویسنده ی مقاله ، سمت و مرتبه علمی، شماره تماس و Email بطور کامل در سایت ثبت نام شود.

9- از نوشتن نام نویسند یا نویسندگان در داخل متن مقاله خوداری شده و مشخصات فردی و همکاران بطور کامل در یک صفحه جداگانه از سایت قید می شوند.

10- مقاله با قلم 13 لوتوس   lotus  و عنوان اصلی مقاله با قلم 16 Titr و طبق جدول زیر صورت می گیرد. تصاویر و نقشه ها بصورت gpj و یا tif با 300 تا 500 dpi و تایپ مقاله در محیط word 2010 به بالاتر با حداکثر حجم فایل 4MB در حداکثر 15صفحه قطع نشریه بصورت یک ستونه انجام شود. 

 

عنوان اصلی مقاله قلم 16 Titr
متن مقاله قلم13 لوتوس Lotus
چکیده و کلید واژه های فارسی  قلم 12لوتوس
اسامی نویسندگان و مشخصات آنها   قلم 13لوتوس بولد شده ودر یک صفحه جداگانه است و از مقاله حذف شوند
عناوین یا تیتر های داخل مقاله قلم 12 تیتر
منابع فارسی در آخر مقاله - منابع انگلیسی آخر قلم 12لوتوس - قلم 11 تایمز Times
عنوان اصلی مقاله در چکیده انگلیسی قلم 16 تایمز
متن چکیده انگلیسی قلم 12تایمز
عناوین شکل ها و جداول قلم 12 لوتوس و بولد شده
اعداد و نوشته های داخل جداول قلم 11 لوتوس


11- مقالات دریافت شده بازگردانده نمی شوند و هیات تحریریه در تلخیص و ویرایش مطالب پس از داوری آزاد است و مسئولیت صحت مطالب بر عهده نوسنده یا نویسندگان می باشد. به مقالاتی که فاقد فرم تعهد نامه باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

 

  فرم تعهدنامه کپی رایت 

 فرم تعارض منافی