تماس با ما

آدرس: مشهد، شهرک غرب، بلوار شاهد، مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، طبقه ۴، گروه جغرافیا ، دفتر مجله علوم جغرافیایی(جغرافیای کاربردی).

تلفن: 05136622790

Web: http://geographic.sinaweb.net/ 

Email: medlib@mshdiau.ac.ir

 

 


CAPTCHA Image