اخبار و اعلانات

مجوز دریافت فصلنامه شدن مجله

با تایید بیستمین جلسه کمسیون تعیین اعتبار نشریات این مجله از تاریخ زمستان 1399 بصورت فصلنامه به چاپ خواهد رسید

مطالعه بیشتر

اخذ رتبه A مجله

با سلام و تبریک خدمت هیات تحریریه مجله به اطلاع می رساند مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی) رتبه A را در بین مجلات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بدست آورده و برای ISC مجله در مسیر و فرآیند گزینش قرار گرفته است. دکتر بهنیافر مدیر مسئول مجله

مطالعه بیشتر

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

به منظور تسهیل در پذیرش مقاله های دانشجویان و اعطای امتیاز به آنها دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته های علوم انسانی برابر ماده 4 بخشنامه امتیاز ویژه برای مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 مورخ 94/9/18 و هم چنین اعلام کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (فهرست شماره 3 و جدول 4) مورخ 1395/11/16 ، این دانشجویان (دوره دکتری تخصصی) می توانند با چاپ مقاله در مجله علوم جغرافیایی نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند. هم چنین دانشجویان مقطعکارشناسی ارشد با دریافت پذیرش و یا چاپ مقاله در مجله علوم جغرافیایی می توانند از امتیاز یک نمره برای ...

مطالعه بیشتر