قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد

به منظور تسهیل در پذیرش مقاله های دانشجویان و اعطای امتیاز به آنها دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته های علوم انسانی برابر ماده 4 بخشنامه امتیاز ویژه برای مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 مورخ 94/9/18 و هم چنین اعلام کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (فهرست شماره 3 و جدول 4) مورخ 1395/11/16 ، این دانشجویان (دوره دکتری تخصصی) می توانند با چاپ مقاله در مجله علوم جغرافیایی نسبت به تسویه حساب خود اقدام نمایند.

هم چنین دانشجویان مقطعکارشناسی ارشد با دریافت پذیرش و یا چاپ مقاله در مجله علوم جغرافیایی می توانند از امتیاز یک نمره برای پایان نامه خود استفاده کنند.

بر این اساس تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند با ورود به سامانه مجله علوم جغرافیایی و ارسال مقاله از امتیازات مذکور بهره مند گردند.