کتاب در حال چاپ

برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد. به اطلاع می رساند کتاب های زیر مطابق با سرفصل وزارت علوم در دست چاپ است . 1- ژئومورفولوژی رودخانه ای 2- ژئومورفولوژی قلمروهای بیابانی