آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

7

تعداد شماره‌ها

13

تعداد مقالات

130

تعداد نویسندگان

266

تعداد مشاهده مقاله

34,636

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

74,547

نسبت مشاهده بر مقاله

266.43

نسبت دریافت فایل بر مقاله

573.44

تعداد مقالات ارسال شده

358

تعداد مقالات رد شده

74

درصد عدم پذیرش

21

تعداد مقالات پذیرفته شده

104

درصد پذیرش

29

زمان پذیرش (روز)

180

تعداد پایگاه های نمایه شده

1

تعداد داوران

170

مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و مورد تایید بوده و بصورت فصلنامه می باشد. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی و علوم اجتماعی و محیطی می باشد. همچنین این مجله از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 33، پاییز و زمستان 1399 

3. بررسی و تحلیل رشد فضایی شهر تبریز با مدل های کمی و تصاویر ماهواره ای

صفحه 22-32

محمدحسین خدابخش چاخرلو؛ پرویز نوروزی ثانی؛ کریم حسین زاده دلیر


7. تحلیل فضایی توزیع خدمات بهداشتی- درمانی در کشور

صفحه 65-74

مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ هاجر پیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-7977
شاپا الکترونیکی
ارشا

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان