کلیدواژه‌ها = روش الکتروکوگووالانس
تعداد مقالات: 1
1. شناخت و مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن به روش نوین الکتروکوگووالانس در ساحل اقیانوسی مکران

دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-81

محمدرضا منصوری دانشور؛ امیر محمودزاده؛ مصطفی خطیب؛ صابر خسکانان؛ احمد ذاکریان؛ احسان حسن زاده