شماره‌های پیشین نشریه

آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

17

تعداد شماره‌ها

35

تعداد مقالات

146

تعداد نویسندگان

303

تعداد مشاهده مقاله

39,483

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

90,984

نسبت مشاهده بر مقاله

270.43

نسبت دریافت فایل بر مقاله

623.18

تعداد مقالات ارسال شده

399

تعداد مقالات رد شده

75

درصد عدم پذیرش

19

تعداد مقالات پذیرفته شده

127

درصد پذیرش

32

زمان پذیرش (روز)

183

تعداد پایگاه های نمایه شده

1

تعداد داوران

169

مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و گرید آ داشته و مورد تایید بوده و بصورت فصلنامه منتشر می شود. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی و علوم اجتماعی و محیطی می باشد. همچنین این مجله از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 35، تابستان 1400 

4. بررسی ایجاد بازارمحلی آب درحوزه نفوذ منطقه و شهر مشهد

صفحه 57-68

محمد حسن حبیبی؛ محمد علی احمدیان؛ کتایون علیزاده


6. تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی آبهای زیرزمینی دشت مهران با استفاده از شاخص GRI

صفحه 112-127

علی عباسی نیا؛ جعفر مرشدی؛ منیژه ظهوریان؛ جبرائیل قربانیان


فصلنامه علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان