آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

7

تعداد شماره‌ها

12

تعداد مقالات

121

تعداد نویسندگان

250

تعداد مشاهده مقاله

33,077

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

60,130

نسبت مشاهده بر مقاله

273.36

نسبت دریافت فایل بر مقاله

496.94

تعداد مقالات ارسال شده

315

تعداد مقالات رد شده

74

درصد عدم پذیرش

23

تعداد مقالات پذیرفته شده

103

درصد پذیرش

33

زمان پذیرش (روز)

181

تعداد پایگاه های نمایه شده

1

تعداد داوران

161

مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و مورد تایید می باشد. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی می باشد. همچنین این مجله از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 32، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-118 

1. تحلیل نقش توانمندیهای شهرستان های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشی

صفحه 1-18

ایمان چقاجردی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ لعیا جلیلیان


7. شناخت و مکانیابی تأسیسات آب شیرین کن به روش نوین الکتروکوگووالانس در ساحل اقیانوسی مکران

صفحه 73-81

محمدرضا منصوری دانشور؛ امیر محمودزاده؛ مصطفی خطیب؛ صابر خسکانان؛ احمد ذاکریان؛ احسان حسن زاده


8. پیش‌بینی سیلاب رودخانه دینور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 82-92

اعظم نجفی وفا؛ محسن رضائی عارفی؛ زیبا چمشه سفیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-7977
شاپا الکترونیکی
ارشا

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان