آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

17

تعداد شماره‌ها

35

تعداد مقالات

154

تعداد نویسندگان

323

تعداد مشاهده مقاله

42,366

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

94,624

نسبت مشاهده بر مقاله

275.1

نسبت دریافت فایل بر مقاله

614.44

تعداد مقالات ارسال شده

414

تعداد مقالات رد شده

72

درصد عدم پذیرش

17

تعداد مقالات پذیرفته شده

139

درصد پذیرش

34

زمان پذیرش (روز)

175

تعداد پایگاه های نمایه شده

1

تعداد داوران

169

مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، نشریه علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد است که به زبان فارسی و با چکیده انگلیسی منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره 87/104928  مورخ 84/5/26 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی، پژوهشی و گرید آ داشته و مورد تایید بوده و بصورت فصلنامه منتشر می شود. موضوع اصلی مقالات این مجله تحقیقات و پژوهش های علوم جغرافیای انسانی و طبیعی و علوم اجتماعی و محیطی می باشد. همچنین این مجله از قوانین منشور اخلاق نشر و مقالات (COPE) تبعیت می کند.

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 36، پاییز 1400، صفحه 1-19 

3. تحلیل شاخص‌های رفاه شهری بر کیفیت محیط شهری در بافت ناکارآمد منطقه 14 شهر اصفهان

صفحه 39-61

مهرداد محلوجی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ صفر قائد رحمتی


فصلنامه علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان